Kalite Güvencesi

kalite Orient Çeviri Hizmetleri’nde kalite standardımızın iki temel unsuru bulunmaktadır: İnsan Kaynakları Süreci ve Kalite Kontrol Süreci. Ayrıca, çeviri sektörüne özgü EN 15038 standardı ile ISO 9000:2008 kalite standardı, tüm prosedürlerimizin eksiksizce yerine getirildiğini garanti eder.

İnsan Kaynakları

Orient Çeviri Hizmetleri’nin organizasyon yapısında, her projenin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut iç ve dış kaynaklar kullanılır veya yeni kaynaklar oluşturulur. Hem iç hem de dış kaynakların işe alım süreci EN 15038 standardında yer alan kriterler doğrultusunda gerçekleşir. Ofis içi veya serbest çalışan çevirmen/düzeltmen/denetmenler EN 15038 uyarınca aşağıda belirtilen yetkinliklerden en az birine sahip olmalıdır;

  • Çeviri alanında yüksek öğrenim derecesi
  • Herhangi bir alanda eşdeğer derecenin yanı sıra çeviri alanında en az iki yıllık belgelendirilmiş deneyim
  • Çeviri alanında en az beş yıllık belgelendirilmiş deneyim

Bu niteliklerin yanı sıra çevirmen, denetmen ve düzeltmenlerin sağlaması gereken mesleki yeterlilikler söz konusudur. Bu yeterlilikler işe alım sürecinde Orient Çeviri Hizmetleri tarafından çevirmen/düzeltmen/denetmene iletilen bilgilendirme ve test kiti aracılığıyla ölçülür.

Kalite Kontrol

Orient Çeviri Hizmetleri Hizmet Seviyesi Anlaşması sayesinde, Orient için çalışan her çevirmen ve editör, tamamladığı her iş için kalite kontrol işlemini gerçekleştirdiğini taahhüt eder. Proje koordinatörü ise proje yönetim aracıyla, tamamladığı her projeyi denetlediğini beyan eder.

Kontrol aşamasında dört göz prensibi benimsenmiştir. Hem çevirmen/editör hem de proje koordinatörü yazım ve imla denetimini kolaylaştıran araçlardan ve çeviri içinde tutarlılığı ve tamlığı denetleyen kalite denetim araçlarından yararlanır. Çeviri şu hususlarda denetlenir;

  • Hatasızlık;
  • Terminoloji;
  • Dil Kalitesi;
  • Stil;
  • Ülke Standartları;
  • Biçimlendirme.
Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme